- -
UPV
 

Màster Universitari en Computació Paral·lela i Distribuïda Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

El Màster Universitari en Computació Paral·lela i Distribuïda té el segell d'excel·lència internacional EURO-INF, que reconeix que aquests estudis compleixen amb escreix les exigències professionals en l'àmbit de la informàtica.

Aquest màster universitari té com a objectiu formar professionals amb capacitats per a:

    • Manejar eines d'anàlisi i desenvolupament en computació d'altes prestacions (high performance computing, HPC) com Intel Parallel Studio o programar acceleradors per maquinari mitjançant CUDA i OpenCL.

    • Programar aplicacions Grid per a la resolució de problemes High- Throughput Computing (HTC)

    • Utilitzar tècniques per al desenvolupament de serveis elàstics (escalables i adaptables) en plataformes Cloud, utilitzant proveïdors com Amazon Web Services (AWS) o Microsoft Azure i gestors com OpenNebula i OpenStack

    • Gestionar el processament de grans volums de dades (Big Data) mitjançant MapReduce amb Apache Hadoop

    • Gestionar l'encapsulament d'aplicacions en contenidors Docker i la seua utilització en infraestructures computacionals en el núvol.

Acreditat
internacionalment


EMAS upv