- -
UPV
 
Descripció del títol

Màster Universitari en Ciència i Enginyeria dels Aliments


Introducció

La indústria alimentària és el sector que més contribueix al producte interior brut a Espanya. D'altra banda, la forma de vida de la societat actual exigeix aliments variats, còmodes d'adquirir, fàcils de preparar i amb una vida útil llarga. Això requereix la formació de professionals en el sector, altament qualificats, que han de ser capaços d'innovar processos i productes combinant els diversos aspectes que contribueixen a l'èxit d'un aliment en el mercat, com ara qualitat i seguretat, beneficis per a la salut dels consumidors i, també, viabilitat econòmica.


Objectius

Aquest Màster cerca formar especialistes capacitats per a optimar i innovar processos i productes, com també per a gestionar subproductes i residus de la indústria alimentària, assessorar científicament i tecnològicament la indústria alimentària i les indústries afins, i també els consumidors, i per a dirigir, en tots els àmbits, una empresa alimentària. Tot això sense perdre de vista l'aspecte fonamental d'oferir al consumidor aliments de qualitat, segurs i saludables.


Dirigit a

  • Persones titulades en Enginyeria Agronòmica, Química Industrial, o llicenciades en Biotecnologia, Química, Física, Biologia, Farmàcia, Medicina, Veterinària, Ciència i Tecnologia d'Aliments, Bioquímica o Enologia.

  • Persones diplomades en Nutrició Humana i Dietètica. Persones graduades en titulacions equivalents.

  • Titulacions equivalents a l'estranger.

Als alumnes admesos en el Màster se'ls assigna un tutor amb el qual determinen les assignatures concretes en què s'han de matricular segons la titulació prèvia i l'orientació de l'alumne.


Criteris d'admissió

El procediment d'admissió i selecció d'alumnes es basa en:

  • Titulació de grau o llicenciatura

  • Expedient acadèmic

  • Currículum (en què es valoren els cursos rebuts, els mèrits d'investigació i l'experiència professional relacionada amb els continguts del Màster)

  • Entrevista personal, si escau.


Organització

Institut Universitari d'Enginyeria d'Aliments per al Desenvolupament


Participants

  • Universitat Politècnica de València (UPV): Departament de Tecnologia d'Aliments, Centre Avançat de Microbiologia d'Aliments (Departament de Biotecnologia), Centre de Gestió de la Qualitat del Canvi (Departament d'Estadística i Investigació Operativa Aplicades i Qualitat) i Centre d'Especialització en Gestió d'Empreses Agroalimentàries (Departament d'Economia i Ciències Socials)

  • Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC): Institut d'Agroquímica i Tecnologia d'Aliments


Cofinançament

  • Ministeri d'Educació

  • Fundació Agroalimed


EMAS upv