- -
UPV
 

Màster Universitari en Biotecnologia Biomèdica Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

La finalitat del títol de Màster Universitari en Biotecnologia Biomèdica és que l'estudiant adquirisca formació avançada en biotecnologia molecular i cel·lular i de caràcter multidisciplinari.

Això significa l'adquisició de coneixements bàsics aplicats al diagnòstic i la teràpia de malalties humanes, com també la integració amb el món de la recerca, clínic, farmacèutic i empresarial. L'orientació d'aquest Màster és, per tant, doble: investigadora i professional, la qual cosa reflecteix l'estat actual de la biotecnologia biomèdica.

RSS
 

EMAS upv