- -
UPV
 

Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació

4 cursos
240 crèdits

Crédit 17,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

Nota de tall 9,26
(2023/2024)

140 places (+25 en PARS)
(2023/2024)

Presentació del grau

Aquest grau presenta les tècniques i tecnologies per a abordar problemes de transmissió i recepció de senyals i interconnexió de xarxes de comunicació, així com el disseny de sistemes electrònics de comunicacions. El seu objectiu és el de formar professionals de les tecnologies de les comunicacions, la telemàtica, l'electrònica, i l'enginyeria audiovisual i multimèdia.

Els estudis de telecomunicació gaudeixen d'una destacada demanda social i econòmica, i donen accés a un perfil professional afermat, molt reeixit i valorat, per l'ampli coneixement de les tecnologies més avantguardistes, la capacitat d'adaptació i la gran versatilitat.

Programa acreditat per la Comissió d'Acreditació d'Enginyeria d'ABET, sota els criteris generals i els criteris dels programes d'Enginyeria de Telecomunicacions i de nom similar.

Programa certificat pel segell EUR-ACE d'Enginyeria concedit per l'European Network for the Accreditation of Engineering Education (ENAEE).

Eixides professionals

Aquest grau habilita per a exercir la professió d'enginyera tècnica o enginyer tècnic de Telecomunicacions en totes les especialitats: Sistemes de Telecomunicació; Telemàtica; Electrònica, i So i Imatge. La formació adquirida permet ocupar llocs en els equips directius d'empreses privades o institucions públiques, així com liderar i dirigir projectes en les tecnologies més avançades.

Mobilitat internacional i pràctiques

Es disposa de nombrosos acords d'intercanvi i doble titulació amb universitats de tot el món, principalment europees, però també dels Estats Units, del Canadà, d'Austràlia i del Japó, per a realitzar part dels estudis a l'estranger o a altres ciutats espanyoles mitjançant programes d'intercanvi.

Aquests estudis tenen una clara orientació aplicada, que es plasma en les nombroses pràctiques de laboratori, com també en l'àmplia oferta de pràctiques en empreses, reconegudes fins a 18 ECTS.

Continuació d'estudis

El Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació constitueix el grau de referència per a cursar posteriorment el Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació de la UPV.

A més, es pot accedir, entre altres, als màsters següents de la UPV: Tecnologies, Sistemes i Xarxes de Comunicació; Enginyeria de Sistemes Electrònics; Enginyeria Biomèdica; Computació en el Núvol i d'Altes Prestacions, i Enginyeria Acústica.

Pla d'estudis


Crèdits establits per a obtenir la titulació

Formació bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total
63,00 99,00 66,00 0,00 12,00 240,00
Aquest grau forma part d'un
programa acadèmic de grau + màster universitari de la UPV.


EMAS upv