- -
UPV
 
Inici UPV :: Estudis :: Estudis de grau :: Qualitat garantida :: Acreditacions internacionals

Acreditació ABET

ABET és una associació sense ànim de lucre, formada per més de 35 associacions professionals i tècniques, que acredita estudis universitaris en l'àmbit de les ciències aplicades, la informàtica, l'enginyeria i la tecnologia. Està considerada mundialment com la més important en enginyeries i és la garantia que els estudis en qüestió compleixen amb escreix les necessitats de les professions respectives.


La llarga experiència adquirida durant més de 80 anys i l'acreditació de més de 3.852 programes (de més de 776 institucions d'educació superior) en més de 31 països, avalen el model definit amb la col·laboració directa de diverses societats professionals i tècniques.


Hi ha acords de reconeixement mutu entre ABET i altres agències nacionals i internacionals d'acreditació.


El procés d'acreditació ABET es realitza en quatre comissions d'acreditació. Cada comissió estableix estàndards d'acreditació per a àrees de programa específiques i nivells de grau.


La comissió encarregada dels programes de grau i master d'enginyeria és la Comissió d'Acreditació d'Enginyeries (EAC Engineering Accreditation Commission).El model

L'acreditació per ABET requereix el compliment d'una sèrie de criteris generals per a tots els títols d'enginyeria, i de criteris específics per a cada títol en concret que cal avaluar. Els criteris generals de qualitat fan referència als estudiants (admissió, progrés, avaluació...), a l'establiment d'objectius educatius que els titulats aconseguiran pocs anys després de la graduació, a les competències que els estudiants adquireixen al llarg dels estudis, al procés de millora contínua dels objectius educatius i competències, al pla d'estudis, al professorat, a les instal·lacions i les infraestructures disponibles i, finalment, al suport institucional que garantisca la impartició del títol.El valor de l'acreditació ABET

- Ajuda els estudiants a triar programes universitaris amb garanties de qualitat.
- Permet als ocupadors contractar els graduats que saben que estan ben preparats per a l'exercici d'una professió específica.
- S'empra en alguns països com a referència i aval per al registre professional, la regulació de llicències professionals i la selecció de candidats en els comitès de certificació.
- Proporciona a les universitats un mecanisme estructurat per a avaluar i millorar la qualitat dels seus programes.


ABET vol garantir que els programes acreditats compleixen amb els estàndards per a produir graduats preparats per a incorporar-se a camps tècnics crítics que estan liderant el camí en innovació, tecnologies emergents i anticipant les necessitats de benestar i seguretat de la societat.


Les competències transversals UPV estan directament relacionades amb les competències que s'espera que els estudiants d'una titulació acreditada per ABET hagen adquirit en graduar-se.
UPV
UPV
UPV

EMAS upv