- -
UPV
 

Grau en Enginyeria Mecànica Campus d'Alcoi, Universitat Politècnica de València

Presentació del grau

Els estudis d'Enginyeria Mecànica consten d'un mòdul de formació bàsica; un mòdul de formació comuna a la branca industrial; un mòdul de formació específica en mecànica i un últim mòdul específic a elecció de l'estudiant. El Grau en Enginyeria Mecànica habilita per a l'exercici de la professió de l'enginyeria tècnica industrial.

L'EPSA imparteix les optatives següents: Disseny i Enginyeria de Vehicles; Disseny i Fabricació de Màquines i Prototips; Enginyeria de Projectes; Disseny i Càlcul amb Materials, i Materials Polimèrics i Compostos.

Títol acreditat internacionalment amb el segell EUR-ACE.

Eixides professionals

Aquest grau capacita per a dirigir i desenvolupar projectes que tinguen per objecte la construcció industrial, el disseny i manteniment de màquines i instal·lacions, o el disseny de vehicles i la selecció de materials per a aplicacions industrials; així com aquelles funcions relacionades amb la gestió de la producció i els processos de fabricació.

També pots realitzar certificacions, verificacions i peritatges, i dedicar-te a la docència i a la investigació.

Mobilitat internacional i pràctiques

Hi ha nombroses possibilitats de completar els estudis i realitzar el TFG a la UE, els EUA, Llatinoamèrica, el Japó, Austràlia i diferents països africans.

Per a accedir a les beques d'intercanvi, es necessita un mínim coneixement de l'idioma del país de destinació.

Continuació d'estudis

Amb aquest grau es pot accedir al M. U. en Enginyeria Industrial, que habilita per a l'exercici de la professió de l'enginyeria industrial.

A més, es pot accedir als següents màsters universitaris impartits per la UPV: Enginyeria Mecànica; Enginyeria Aeronàutica; Construccions i Instal·lacions Industrials; Direcció i Gestió de Projectes; Disseny i Fabricació Integrada Assistits per Computador; Gestió d'Empreses, Productes i Serveis; Enginyeria Biomecànica; Enginyeria del Disseny; Enginyeria del Manteniment; Motors de Combustió Interna Alternatius, i Prevenció de Riscos Laborals.

I, com en la resta de casos, es pot sol·licitar l'accés a qualsevol màster universitari de la UPV realitzant les assignatures d'anivellació oportunes.

Crédits ECTS: 240 (4 anys)


EMAS upv