- -
UPV
 

Grau en Enginyeria Mecànica Campus d'Alcoi, Universitat Politècnica de València

L'objectiu dels estudis d'Enginyeria Mecànica és formar científicament i tècnicament a professionals que puguen satisfer les necessitats de la indústria i de l'administració en aquest camp. Aquests estudis consten d'un mòdul de formació bàsica, per a l'adquisició d'una sòlida base científica adaptada a l'enginyeria mecànica; un mòdul de formació comuna a la branca industrial, per al desenvolupament de competències generals de l'enginyeria industrial; un mòdul de formació específica en mecànica, per a treballar competències específiques dels diferents camps de l'enginyeria mecànica, i un últim mòdul, per a desenvolupar diverses competències a elecció de l'estudiant.

El Grau en Enginyeria Mecànica habilita per a l'exercisi de la professió d'enginyeria tècnica industrial. El pla d'estudis conté una sèrie de matèries optatives que s'agrupen en dos itineraris diferents:

    • L'un s'estudia a l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi i consta de les optatives següents: Disseny i Enginyeria de Vehicles; Disseny i Fabricació de Màquines i Prototips; Enginyeria de Projectes; Disseny i Càlcul amb Materials Polimèrics i Compostos.

    • I l'altres d'estudia a l'Escola Técnica Superior d'Enginyeria del Disseny i inclou les optatives següents: Disseny Estructural; Disseny de Màquines; Tecnologia Tèrmica; Fred i Climatització; Prevenció de Riscos Laborals.


EMAS upv