- -
UPV
 

Grau en Enginyeria Mecànica Campus d'Alcoi, Universitat Politècnica de València

Grau en Enginyeria Mecànica

4 cursos
240 crèdits

Crèdit 17,34€
(2022/2023)
Permet accedir a beques

Nota de tall 7,98
(2022/2023)

110 places
(2022/2023)

Presentació del grau

Els estudis d'Enginyeria Mecànica consten d'un mòdul de formació bàsica; un mòdul de formació comuna a la branca industrial; un mòdul de formació específica en mecànica i un últim mòdul específic a elecció de l'estudiant. El Grau en Enginyeria Mecànica habilita per a l'exercici de la professió de l'enginyeria tècnica industrial.

L'EPSA imparteix les optatives següents: Disseny i Enginyeria de Vehicles; Disseny i Fabricació de Màquines i Prototips; Enginyeria de Projectes; Disseny i Càlcul amb Materials, i Materials Polimèrics i Compostos.

Títol acreditat internacionalment amb el segell EUR-ACE 
Títol acreditat internacionalment amb el segell EUR-ACE

Eixides professionals

Aquest grau capacita per a dirigir i desenvolupar projectes que tinguen per objecte la construcció industrial, el disseny i manteniment de màquines i instal·lacions, o el disseny de vehicles i la selecció de materials per a aplicacions industrials; així com aquelles funcions relacionades amb la gestió de la producció i els processos de fabricació.

També pots realitzar certificacions, verificacions i peritatges, i dedicar-te a la docència i a la investigació.

Mobilitat internacional i pràctiques

Existeixen nombroses possibilitats de completar els estudis i realitzar el TFG a la UE, EUA, Llatinoamèrica, Japó, Austràlia i de diferents països africans, destacant el Doble Grau Internacional amb la Ostfalia University of Applied Sciences d'Alemanya.

Per a accedir a les beques d'intercanvi, es necessita un mínim coneixement de l'idioma del país de destinació.

Continuació d'estudis

Amb aquest grau es pot accedir al Màster Universitari en Enginyeria Industrial, que habilita per a l'exercici de la professió de l'enginyeria industrial.

A més, es pot accedir als següents màsters universitaris impartits per la UPV: Construccions i Instal·lacions Industrials; Direcció d'Empreses (MBA); Disseny i Fabricació Integrada Assistits per Computador; Enginyeria Aeronàutica; Enginyeria Biomecànica; Enginyeria del Disseny; Enginyeria del Manteniment; Enginyeria Mecànica; Enginyeria d'Organització i Logística; Enginyeria de Processament i Caracterització de Materials; Enginyeria Tèxtil; Sistemes Propulsius per a una Mobilitat Sostenible, etc.

I, com en la resta dels casos, es pot sol·licitar l'accés a qualsevol màster universitari de la UPV realitzant les assignatures d'anivellament oportunes.

Pla d'estudis


Crèdits establits per a obtenir la titulació

Formació bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total
60,00 120,00 48,00 0,00 12,00 240,00


EMAS upv