- -
UPV
 

Grau en Enginyeria Elèctrica Campus d'Alcoi, Universitat Politècnica de València

L'objectiu dels estudis d'Enginyeria Elèctrica és formar científicament i tècnicament professionals que puguen satisfer les necessitats de la indústria i de l'administració en aquest camp. Aquests estudis consten d'un mòdul de formació bàsica, per a l'adquisició d'una sòlida base científica adaptada a l'enginyeria elèctrica; un mòdul de formació comuna a la branca industrial, per al desenvolupament de competències generals de l'enginyeria industrial; un mòdul de formació específica en electricitat, per a treballar competències específiques dels diferents camps de l'enginyeria elèctrica, i un últim mòdul, per al desenvolupament de diverses competències a elecció de l'estudiant.

El Grau en Enginyeria Elèctrica habilita per a l'exercici de la professió d'enginyeria tècnica industrial. El pla d'estudis conté 48 ECTS de matèries optatives, que s'agrupen en dos itineraris diferents:

    • L'un s'estudia a l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi i consta de dues optatives: Gestió i Execució d'Instal·lacions Elèctriques Industrials i Urbanístiques; Automatització i Electrònica Industrial.

    • I l'altre s'estudia a l'Escola Técnica Superior d'Enginyeria del Disseny i inclou les optatives següents: Accionaments Elèctrics i Operació Remota; Instal·lacions Elèctriques Avançades; Automatització i Informatització Industrial; Prevenció de Riscos Laborals.


EMAS upv