- -
UPV
 

Grau en Enginyeria Elèctrica Campus d'Alcoi, Universitat Politècnica de València

Grau en Enginyeria Elèctrica

4 cursos
240 crèdits

Crédit 17,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

Nota de tall 6,67
(2023/2024)

65 places
(2023/2024)

Presentació del grau

Els estudis d'Enginyeria Elèctrica consten d'un mòdul de formació bàsica; un mòdul de formació comuna a la branca industrial; un mòdul de formació específica en electricitat i un últim mòdul a elecció de l'estudiant. El Grau en Enginyeria Elèctrica habilita per a l'exercici de la professió de l'enginyeria tècnica industrial.

El pla d'estudis d'Alcoi s'especialitza en la gestió i l'execució d'instal·lacions elèctriques industrials i urbanístiques, o a l'automatització i electrònica industrial.

Títol acreditat internacionalment amb el segell EUR-ACE 

Títol acreditat internacionalment amb el segell EUR-ACE

Eixides professionals

Aquest grau capacita per a dissenyar centrals productores d'energia i tot tipus d'instal·lacions elèctriques i per al transport de l'energia.

També pots assessorar en l'adquisició i la utilització d'equips elèctrics; dissenyar, supervisar i programar equips emprats en l'automatització de processos industrials i en la regulació d'instal·lacions elèctriques; realitzar tasques de gestió de l'energia elèctrica; mantenir instal·lacions industrials; signar certificacions i peritatges; gestionar empreses industrials, i dedicar-te a la docència i a la investigació.

Mobilitat internacional i pràctiques

Les pràctiques consisteixen en el disseny i càlcul d'instal·lacions elèctriques, línies elèctriques, instal·lacions d'alta i baixa tensió, sistemes d'il·luminació i automatització de processos industrials.

És possible completar els estudis i realitzar el TFG a universitats de la UE, els EUA, Llatinoamèrica, el Japó, Austràlia i de diferents països africans.

Continuació d'estudis

Amb aquest grau es pot accedir al Màster Universitari en Enginyeria Industrial, que habilita per a l'exercici de la professió d'enginyeria industrial. A més, es pot accedir als següents másters universitaris impartits per la UPV: Automàtica i Informàtica Industrial; Construccions i Instal·lacions Industrials; Direcció d'Empreses (MBA); Disseny i Fabricació Integrada Assistits per Computador; Enginyeria del Manteniment; Enginyeria d'Organització i Logística; Enginyeria, Processament i Caracterització de Materials; Enginyeria Tèxtil; Gestió d'Empreses, Productes i Serveis; i Prevenció de Riscos Laborals.

També es pot sol·licitar l'accés a qualsevol màster universitari de la UPV realitzant les assignatures d'anivellament oportunes.

Pla d'estudis


Crèdits establits per a obtenir la titulació

Formació bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total
60,00 120,00 48,00 0,00 12,00 240,00


EMAS upv