- -
UPV
 

Manifest 8M

Manifest 8M

La CRUE va denunciar, el Dia Internacional de la Dona, la desigualtat de gènere existent

[ 07/03/2018 ]

El dijous, 8 de març, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, el rector de la Universitat Politècnica de València (UPV), Francisco Mora, va procedir, a l'Àgora del campus de Vera UPV, a les 12 hores, a la lectura del manifest de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE).

Aquest n'és el text complet:

"En el marc de la commemoració del Dia Internacional de la Dona, CRUE Universitats Espanyoles, l'associació que agrupa 76 universitats públiques i privades del nostre país, desitja fer públic el seu compromís social amb la necessitat de continuar treballant per la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en la comunitat universitària.

La promoció del respecte als drets humans, així com la responsabilitat social i la defensa dels principis d'igualtat i no-discriminació per raó de sexe constitueixen, entre altres, els principals valors del conjunt de les universitats espanyoles.

Per això, desitgem manifestar la nostra plena obstinació a remoure tots els obstacles que encara impedeixen aconseguir la igualtat de gènere real i efectiva a la universitat, a aconseguir una representació equilibrada de dones i homes en els diversos òrgans de govern i a aconseguir una major visibilitat de les aportacions de les dones a la ciència. També desitgem reafirmar el nostre compromís amb l'eradicació de qualsevol forma de violència de gènere i la necessitat de seguir avançant en la conciliació de la vida laboral i personal. Les universitats han de ser promotores de la justícia social i integrar la perspectiva de gènere de manera transversal en totes les àrees de gestió, docència i recerca.

La contribució de les universitats a la consecució de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes ha sigut fonamental, encara que encara quede camí per recórrer. En aquest sentit, és oportú reconèixer la labor de les unitats d'igualtat de gènere de les universitats espanyoles, el treball de les quals ha sigut essencial per a la incorporació de la perspectiva de gènere al si de la vida universitària, a través del disseny de plans d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes o bé dels protocols d'actuació enfront de l'assetjament sexual i sexista en l'àmbit acadèmic.

Hem progressat de manera significativa, però la igualtat efectiva encara dista de ser una realitat. El desequilibri de gènere es posa de manifest tant en la carrera investigadora i acadèmica (on encara només una de cada cinc càtedres és ocupada per dones), com en els òrgans de govern de les universitats (amb l'escàs nombre de deganes, directores de centre o rectores).

Per tot això, creiem que és necessari renovar el compromís actiu dels governs de les universitats per a situar la igualtat de gènere com una prioritat estratègica. La qualitat i l'excel·lència també han d'anar unides a la igualtat de gènere. La universitat és creadora i difusora de cultura i, al mateix temps, ha de donar resposta a les exigències en l'àmbit de la responsabilitat social. Aquest és el seu deure: liderar la defensa de valors responsables socialment i denunciar les desigualtats".


Més informació

Notícies destacades


Amb la seua barraca valenciana sostenible Amb la seua barraca valenciana sostenible
Azalea UPV, equip integrat per 43 estudiants de 16 titulacions, a punt per a l'assalt a la Solar Decathlon Europe
QS World University Rankings QS World University Rankings
La UPV, millor universitat espanyola en Enginyeria Química i Agricultura i Ciències Forestals
Ja és 12è a nivell mundial Ja és 12è a nivell mundial
L'FSUPV Team prossegueix el seu ascens meteòric: tercer millor equip europeu i únic espanyol de combustió dins dels 200 millors internacionals
En Parc Sagunt En Parc Sagunt
Zeleros i la UPV construiran una pista per a provar els prototips d'Hyperloop en condicions reals de pressió
Setciències Setciències
Nous capítols del programa de divulgació científica per als més menuts produït per UPV TV
Tribut a Margarita Salas Tribut a Margarita Salas
La façana del Rectorat de la UPV ja llueix el primer mural interactiu de Dones de Ciència, obra de Lula Goce

EMAS upv