- -
UPV
 
Unitat d'Igualtat

CONTINGUTS

Legislació i Normativa

Recursos

Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible

Selecció de cinema

Web's institucionals

La Universitat Politècnica de València, atenent al compromís institucional amb el valor de la responsabilitat social corporativa així com a l'imperatiu legal de les modificacions introduïdes per la Llei Orgànica per a la Igualtat Efectiva de dones i homes en l'àmbit de l'Educació Superior, crea la Unitat d'Igualtat per a l'impuls del desenvolupament efectiu del principi d'Igualtat d'Oportunitats a través de polítiques d'Igualtat de tracte i no discriminació.

Correspon a la Unitat d'Igualtat el desenvolupament del principi d'Igualtat entre dones i homes mitjançant l'impuls, Implantació, coordinació i avaluació de totes aquelles polítiques d'Igualtat presents i futures- adoptades en el marc de la Universitat.

Actualment la Unitat d'Igualtat,sota la direcció de la Vicerectora de Responsabilitat Social i Cooperació Sra. Rosa Puchades Pla, està composta pel següent equip de treball:


  • Mª Rosa Cerdà (Tècnica d'Igualtat) ext. 79069
  • Asunción García Solé (Gestió administrativa) ext. 79684
  • Contacte: igualtat_upv@upv.es
    Edificio 3Q. Primera planta

EMAS upv