- -
UPV
 

Funciones

Organigrama

Carta de servicio

Procesos

Normativa

Foto principal

Vicerectorat d'Innovació i Transferència

És el responsable de la promoció i coordinació de la investigació principalment orientada a la transferència de coneixement i tecnologia, la innovació, i l'organització i el desenvolupament del parc científic Ciutat Politècnica de la Innovació.

Se li encomanen, entre altres funcions, la promoció, organització i supervisió d'actuacions i serveis de col·laboració en R+D+I i, i el foment de l'impacte econòmic i social del talent i el coneixement des de la innovació. També li correspon la difusió i dinamització de la cultura de la innovació a la Universitat Politècnica de València, així com la coordinació de la gestió dels contractes d'investigació i de transferència de la tecnologia.


EMAS upv