- -
UPV
 

Servicios que prestamos

Compromisos que asumimos

Atención al usuario

NormativaCursos y más formación

Pruebas de acreditación

Autoaprendizaje

Actividades de promoción

Apoyo al PDI

Ayudas

Asesoramiento y traducciones

Recursos en línea

Datos sociolinguísticos

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Convocatòria

PROVES D’ACREDITACIÓ DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ - GENER DE 2021

La inscripció en les proves de gener de 2021 es fa per mitjà dels enllaços de la taula que teniu més avall, en la columna Nivell.

La informació sobre les mesures relacionades amb la situació sociosanitària per a la realització de les proves d’acreditació es publicarà en aquesta pàgina web.

 

PERÍODES DE MATRÍCULA

Hi ha dos períodes de matrícula:

- Període de matrícula obert només per a la comunitat UPV (PAS, PDI, alumnat, membres d’Alumni PLUS i de l'AAA UPV): des del dilluns 16 (a les 9 hores) fins al dimecres 25 de novembre de 2020 (fins a les 23.59 hores).

- Període de matrícula obert per a la comunitat UPV i per al personal extern: del 21 (a les 9 hores) al 25 de novembre (fins a les 23.59 hores).

DIES DE LA PROVA: La prova es fa en dos dies diferents, un per a la prova oral i l’altre per a la prova escrita, segons podeu consultar en les taules de més avall. L’hora exacta de la prova oral de cada examinand es publicarà en aquesta mateixa pàgina web almenys amb tres dies d’antelació. 

NOVETAT: La crida dels examinands per a la prova oral comença per la lletra c. 

 

Els edificis i les aules encara no estan confirmats en les columnes corresponents de les taules.

 

TAXES

Alumnat UPV:

40 €

Alumni PLUS i AAA UPV:

40 €

PAS i PDI de la UPV:

40€

Públic en general:

90 €

Matrícula : cliqueu la columna "Nivell" de cada campus (del 16 al 25 de novembre, tots dos inclosos).

 

CAMPUS DE VALÈNCIA

NIVELL

DIA DE LA PROVA ORAL

EDIFICI

DIA DE LA PROVA ESCRITA

EDIFICI

HORARIS I

AULES

A2 (bàsic) 

19 de gener, a partir de les 16 h

 

23 de gener, a les 9 h

 

 

B1 (elemental)

13 de gener, a partir de les 16 h

 

16 de gener, a les 9 h

 

 

B2 (Intermedi)

19 de gener, a partir de les 16 h

 

23 de gener, a les 9 h

 

 

 C1 (Suficiència) 

13 de gener, a partir de les 16 h

 

16 de gener, a les 9 h

 

 

 C2 (Superior) 

19 de gener, a partir de les 16 h

 

23 de gener, a les 9 h

 

 


CAMPUS DE GANDIA

NIVELL

DIA DE LA PROVA ORAL

EDIFICI

DIA DE LA PROVA ESCRITA

EDIFICI

HORARIS I AULES

C1 (Suficiència) 

13 de gener, a partir de les 16 h

 

16 de gener, a les 9 h

 

 

C2 (Superior)

19 de gener, a partir de les 16 h

 

23 de gener, a les 9 h

 

 

 

CAMPUS D'ALCOI

NIVELL

DIA DE LA PROVA ORAL

EDIFICI

DIA DE LA PROVA ESCRITA

EDIFICI

HORARIS I AULES

B2 (Intermedi)

19 de gener, a partir de les 16 h

 

23 de gener, a les 9 h

 

 

C1 (Suficiència) 

13 de gener, a partir de les 16 h

         

16 de gener, a les 9 h

 

 

C2 (Superior)

19 de gener, a partir de les 16 h

         

23 de gener, a les 9 h

 

 


EMAS upv