- -
UPV
 

Servicios que prestamos

Compromisos que asumimos

Atención al usuario

NormativaCursos y más formación

Pruebas de acreditación

Capacitación para la enseñanza

Autoaprendizaje

Actividades de promoción

Apoyo al PDI

Ayudas

Asesoramiento y traducciones

Recursos en línea

Datos sociolinguísticos

 
Convocatòria

PROVES D’ACREDITACIÓ DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ - GENER DE 2019

 

PERÍODES DE MATRÍCULA

Hi ha dos períodes de matrícula:

- Període de matrícula obert només per a la comunitat UPV (PAS, PDI, alumnat i membres d’Alumni PLUS): del 15 de novembre al 5 de desembre (fins a les 23.59 hores)

- Període de matrícula obert per a la comunitat UPV i per al personal extern: del 26 de novembre al 5 de desembre (inclòs)

NOVETAT IMPORTANT: La prova es realitza en dos dies diferents, un per a la prova oral i l’altre per a la prova escrita, segons podeu consultar en les taules de més avall. L’hora exacta de la prova oral de cada examinand es publicarà en aquesta mateixa pàgina web almenys amb tres dies d’antelació. 

 

TAXES

Alumnat UPV:

20 €

Alumni PLUS UPV:

40 €

PAS i PDI de la UPV:

exempts

Públic en general:

80 €

Matrícula : cliqueu la columna "Nivell" de cada campus (a partir del 15 de novembre).

 

CAMPUS DE VALÈNCIA

NIVELL

DIA DE LA PROVA ORAL

EDIFICI

DIA DE LA PROVA ESCRITA

EDIFICI

HORARIS I

AULES

A2(Bàsic)

 

14 de gener, a partir de les  16 h

 

24 de gener, a les 16 h

 

 

B1 (Elemental)

 

18 de gener, a partir de les  16 h

 

25 de gener, a les 16.00 h

 

 

B2 (Intermedi)

 

14 de gener, a partir de les  16 h

 

24 de gener, a les 16 h 

 

 

C1 (Suficiència)

 

18 de gener, a partir de les  16 h

 

25 de gener, a les 16.00 h

 

 

C2 (Superior)

 

14 de gener, a partir de les  16 h

 

24 de gener, a  les 16 h

 

 

 

CAMPUS DE GANDIA

NIVELL

DIA DE LA PROVA ORAL

EDIFICI

DIA DE LA PROVA ESCRITA

EDIFICI

HORARIS I AULES

B2 (Intermedi)

14 de gener, a partir de les  16 h

 

24 de gener, a les 16.00 h

 

 

 

C1 (Suficiència)

 

18 de gener, a partir de les  16 h

 

 

25 de gener, a les 16.00 h

 

 

 

C2 (Superior)

 

14 de gener, a partir de les  16 h

 

24 de gener, a les 16.00 h

 

 

 

CAMPUS D'ALCOI

NIVELL

DIA DE LA PROVA ORAL

EDIFICI

DIA DE LA PROVA ESCRITA

EDIFICI

HORARIS I AULES

B2 (Intermedi)

14 de gener, a partir de les  16 h

 

24 de gener, a les 16.00 h

 

 

C1 (Suficiència)

 

18 de gener, a partir de les  16 h

 

25 de gener, a les 16.00h

 

 

C2 (Superior)

14 de gener, a partir de les  16 h

 

24 de gener, a les 16.00 h

 

 

 

Tot seguit podeu consultar la informació distribuïda per dies:


DILLUNS, 14 DE GENER DE 2019

- Prova oral dels nivells A2, B2 i C2 a partir de les 16 hores. L’hora exacta de la prova oral de cada examinand es publicarà en aquesta mateixa pàgina web almenys amb tres dies d’antelació. 

 

DIMECRES, 16 DE GENER DE 2019

-Publicació de la nota de la prova oral dels nivells A2, B2 i C2.

 

DIVENDRES, 18 DE GENER DE 2019

-Prova oral dels nivells B1 i C1 a partir de les 16 hores. L’hora exacta de la prova oral de cada examinand es publicarà en aquesta mateixa pàgina web almenys amb tres dies d’antelació. 

 

DIMECRES, 23 DE GENER DE 2019

-Publicació de la nota de la prova oral dels nivells B1 i C1.

 

DIJOUS, 24 DE GENER DE 2019

-Prova escrita dels nivells A2, B2 i C2, a les 16 hores.

 

DIVENDRES, 25 DE GENER DE 2019

-Prova escrita dels nivells B1 i C1, a les 16 hores.

 


EMAS upv