- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Convalidacions, Preinscripció i més informació de: La UPV ofereix en línia el títol d’Expert Universitari per a l'Ensenyament en Anglès
Servei de Promoció i Normalització Lingüística Arxius i imatges per a Notícies Convalidacions, Preinscripció i més informació de: La UPV ofereix en línia el títol d’Expert Universitari per a l'Ensenyament en Anglès  ...

Convalidacions

 

Es podrà sol·licitar convalidacions de determinades assignatures (mitjançant un procediment específic que s’establirà a aquest efecte) en el cas d’alumnes que hagen cursat el títol d'Expert Universitari en Competència Professional per a l'Ensenyament en Valencià o que cursen els dos títols simultàniament el 2021-2022 o que hagen cursat assignatures de títols propis expedits per altres institucions d'educació superior.

 

Preinscripció: en línia a través  d'aquest enllaç: https://www.cfp.upv.es/formacion-permanente/curso/experto-universitario-competencia-profesional-ensenanza-ingles_74195.html, en aquestes dates:

-        del 3-05-2021 al 10-05-2021:membres de la UPV(estudiants, PAS, PI, PDI i Alumni PLUS UPV)

-        des de l’11-05-2021 fins a cobrir totes les vacants: per a membres de la UPV ipersones externes

Compatibilitat amb el títol d’Expert Universitari en Competència Professional per a l’Ensenyament en Valencià

 

També es pot cursar alhora el títol d’Expert Universitari en Competència Professional per a l’Ensenyament en Valencià de la UPV, amb el mateix format, per al qual cal tenir el certificat de nivell B2 d’anglès per a accedir-hi.

 

Certificat

 

La UPV expedeix el títol acadèmic corresponent a les persones que superen les assignatures i la prova final del títol d’Expert Universitari en Competència Professional per a l’Ensenyament en Anglès, però, d’acord amb l’Ordre 3/2020, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es determina la competència lingüística necessària per a l’accés i l’exercici de la funció docent en el sistema educatiu valencià, actualment ja no s’expedeix el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià, ja que el requisit per a impartir docència en valencià o en una llengua estrangera en àrees no lingüístiques de les etapes d’Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, Educació Especial, cicles formatius d’FP i formació de persones adultes només serà tenir el certificat de nivell C1 de coneixements de valencià o de la llengua estrangera corresponent.

 

Més informació

 

-        E.U. en Competència Professional per a l’Ensenyament en Anglès

-        Informació en PDF

-        expertangles@upv.es

-        atenció telefònica de dilluns a dijous, de 16 a 19 h: 673 931 561 o ext. 12347

 

Universitat Politècnica de València

Servei de Promoció i Normalització Lingüística

www.upv.es/bondia

spnl@upv.es


EMAS upv