- -
UPV
 

Services Provided

Our Commitments

Customer service

RegulationsCourses and other Training

Exams for Accreditation

Self-Learning

Promotion Activities

Support to teaching and research staff

Financial Aid

Consultancy and Translations

Online Resources

Sociolinguistic Data

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Horaris i aules

La prova oral serà de vesprada. L’hora exacta de la prova oral de cada persona examinanda cal consultar-la en el PDF enllaçat al nivell i campus corresponent.

Aules de les proves: consulteu els edificis i les aules en les taules d'horaris i aules, segons el campus on esteu admesos.

La prova escrita comença a les 16 h.

La crida a les proves orals s’iniciarà amb la lletra E.

Els intervals de les hores estan ordenats per torn de crida, començant per la lletra E. El primer és a les 15.50 h

CAMPUS DE VALÈNCIA

Localització general de les proves escrites i de les proves orals

NIVELL I HORARIS

LOCALITZACIÓ DE LES AULES DE LA PROVA ORAL

LOCALITZACIÓ DE LES AULES DE LA PROVA ESCRITA

 

A2 (bàsic) 

horaris i aules


18 de gener 

localització

24 de gener

localització

 

B1 (elemental) 

horaris i aules


13 de gener

localització

21 de gener

localització

B2 (Intermedi) 

horaris i aules

 

18 de gener

localització

 

24 de gener

localització

 C1 (Suficiència) 

horaris i aules

 

13 de gener

ETSINF (1E)

ESTINF (1G)

ETSET (4D)

ETSET (4P)

 

 

21 de gener

localització

 C2 (Superior) 

Horaris i aules

 

18 de gener

ETSINF (1E)

ETSINF (1G)


24 de gener

localitzacióCAMPUS DE GANDIA

NIVELL

LOCALITZACIÓ DE LES AULES DE LA PROVA ORAL

LOCALITZACIÓ DE LES AULES DE LA PROVA ESCRITA

 

C1 (Suficiència) 

horaris i aules

 

                  13 de gener

                  localització

                            21 de gener

                            localització

C2 (Superior)

horaris i aules

                 18 de gener

                  localització

24 de gener

localització

 

CAMPUS D'ALCOI

NIVELL

LOCALITZACIÓ DE LES AULES DE LA PROVA ORAL

LOCALITZACIÓ DE LES AULES DE LA PROVA ESCRITA

 

B2 (Intermedi)

horaris i aules

 

18 de gener

localització

                            24 de gener

                            localització

 

C1 (Suficiència) 

  horaris i aules

 

13 de gener

localització

21 de gener

localització

 

C2 (Superior)

 horaris i aules

 

               18 de gener

                localització

24 de gener 

localització

 

 

Mesures de prevenció i adaptació a la situació amb COVID-19


Els examinands han de portar mascareta de tipus FFP2 per a accedir a la sala i han d'anar proveïts d'una mascareta de recanvi del mateix tipus (FFP2). En el cas que alguna persona no puga utilitzar mascareta, ha de comunicar-ho amb anterioritat i aportar la documentació oportuna, per mitjà de l'adreça spnl@upv.es

En aquesta pàgina de les proves d’acreditació s’informarà sobre altres mesures relacionades amb la situació sociosanitària per a la realització de les proves d’acreditació.

 

Instruccions examinands proves valencià UPV gener 2022

 

Pla de contingència de les proves per al servei de riscos laborals gener 2022


EMAS upv