- -
UPV
 

Services Provided

Our Commitments

Customer service

RegulationsCourses and other Training

Exams for Accreditation

Self-Learning

Promotion Activities

Support to teaching and research staff

Financial Aid

Consultancy and Translations

Online Resources

Sociolinguistic Data

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
Horaris i aules

La prova oral serà de vesprada. L’hora exacta de la prova oral de cada persona examinanda cal consultar-la en el PDF enllaçat al nivell i campus corresponent.

Aules de les proves: consulteu els edificis i les aules en les taules d'horaris i aules, segons el campus on esteu admesos.

La prova escrita comença a les 16 h.

La crida a les proves orals s’iniciarà amb la lletra Z.

Els intervals de les hores estan ordenats per torn de crida, començant per la lletra Z. El primer és a les 16.00 h

 La prova oral és de vesprada. L’hora exacta de la prova oral de cada persona examinanda cal consultar-la en el PDF enllaçat al nivell i campus corresponent.

CAMPUS DE VALÈNCIA

Localització Vera per a la prova escrita

Localització Vera per a la prova oral

 

NIVELL I HORARIS

LOCALITZACIÓ DE LES AULES DE LA PROVA ORAL

LOCALITZACIÓ DE LES AULES DE LA PROVA ESCRITA

 

A2 (bàsic)

horaris i aules

 

 

16 de gener

 Aula Prova Oral

ETSEI

 

 

23 de gener

 Aula Prova Escrita

ETSEI

 

 

B1 (elemental)  

horaris i aules

 

12 de gener

Aula Prova Oral

 ETSEAMN

20 de gener

Aula Prova Escrita

ETSEAMN

B2 (Intermedi)

 horaris i aules 

 

16 de gener

Aula Prova Oral

ETSED

 

 

23 de gener

Aula Prova Escrita

 ETSEAMN

 

 

C1 (Suficiència)

horaris i aules

 

 

12 de gener

 Aules Prova Oral:

 

1E

1G

3G

3H

7B

20 de gener

Aules Prova Escrita:

1E

1G

3G

C2 (Superior)

horaris i aules

 

16 de gener

 Aules Prova Oral:

1E

1G

3H

23 de gener

Aula Prova Escrita

  ETSINF

 


CAMPUS DE GANDIA

NIVELL

LOCALITZACIÓ DE LES AULES DE LA PROVA ORAL

LOCALITZACIÓ DE LES AULES DE LA PROVA ESCRITA

 

C1 (Suficiència)

Oral  

horaris i aules

 

                 

                 12 de gener

               Aula Prova Oral

 

                           

                            20 de gener

                       Aula Prova Escrita

 

 

C2 (Superior)

Oral

horaris i aules

 

             

               

                 16 de gener

              Aula Prova Oral

 

 

23 de gener

Aula Prova Escrita

 

CAMPUS D'ALCOI

NIVELL

LOCALITZACIÓ DE LES AULES DE LA PROVA ORAL

LOCALITZACIÓ DE LES AULES DE LA PROVA ESCRITA

 

B2 (Intermedi)

 

 

 

16 de gener

 Aula Prova Oral

 

 

                           

                           23 de gener

                      Aula Prova Escrita

 

 

 

C1 (Suficiència)

  

 

 

12 de gener

Aula Prova Oral

 

20 de gener

Aula Prova Escrita

 

        C2 (Superior)

 

 

                   

                16 de gener

              Aula Prova Oral

 

 

23 de gener

Aula Prova Escrita

 

 

 

Mesures de prevenció i adaptació a la situació amb COVID-19

 

Es recomana que els examinands porten mascareta de tipus FFP2 per a accedir a la sala. 

En aquesta pàgina de les proves d’acreditació s’informarà sobre altres mesures relacionades amb la situació sociosanitària per a la realització de les proves d’acreditació.

 


EMAS upv