- -
UPV
 

Services Provided

Our Commitments

Customer service

RegulationsCourses and other Training

Exams for Accreditation

Self-Learning

Promotion Activities

Support to teaching and research staff

Financial Aid

Consultancy and Translations

Online Resources

Sociolinguistic Data

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Horaris i aules


Aules de les proves: consulteu els edificis i les aules en les taules d'horaris i aules, segons el campus on esteu admesos.

La prova escrita comença a les 16 h.

La prova oral serà de vesprada. L’hora exacta de la prova oral de cada persona examinanda cal consultar-la en el PDF enllaçat al nivell i campus corresponent.


CAMPUS DE VALÈNCIA

NIVELL

DIA DE LA PROVA ORAL

DIA DE LA PROVA ESCRITA

A2 (bàsic) 

horaris i aules

31 de maig 

localització

7 de juny 

localització

accessos

B1 (elemental) 

horaris i aules

28 de maig 

localització

4 de juny 

localització

accessos

B2 (Intermedi) 

horaris i aules

 

31 de maig 

localització

 

7 de juny 

localització

accessos

 C1 (Suficiència) 

horaris i aules

28 de maig - localització

ETSINF (1E) 

accessos

ESTINF (1G) 

accessos

ETSEI (5C

ETSEI (5H)

 

 

4 de juny - localització

ETSINF (1G)

accessos

ETSINF (1E)

accessos

 

 C2 (Superior) 

horaris i aules

31 de maig - localització

ETSINF (1E)

accessos

ETSINF (1G)

accessos

7 de juny 

localització

accessos


CAMPUS DE GANDIA

 

NIVELL

DIA DE LA PROVA ORAL

DIA DE LA PROVA ESCRITA

C1 (Suficiència) 

horaris i aules

28 de maig

localització

4 de juny

localització

              C2 (Superior)

                horaris i aules

 31 de maig

localització

                           7 de juny 

                           localització

 

CAMPUS D'ALCOI

NIVELL

DIA DE LA PROVA ORAL

DIA DE LA PROVA ESCRITA

B2 (Intermedi)

horaris i aules

31 de maig

localització

                           7 de juny

                          localització

C1 (Suficiència) 

horaris i aules

28 de maig

localització

4 de juny  

localització

C2 (Superior)

horaris i aules

31 de maig

localització

  7 de juny

localització


EMAS upv