- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaPolítica ambiental

Nuestro sistema de gestión ambiental

Nuestro consumo de agua, energía y combustibles

El consumo de materiales

Los residuos que generamos

Los vertidos que generamos

El ruido que hacemos

Lo que emitimos a la atmósfera

¿Cómo nos trasladamos?

La biodiversidad en los campus

¿Qué pedimos a las empresas de la UPV?

RecursosPreguntas frecuentes

Consejos ambientales

Noticias ambientalesGuía de gestión de residuos en la UPVBlog de la UMA

 
Política Ambiental
Área de Medio Ambiente Política Ambiental  ...

La Universitat Politècnica de València forma persones per a potenciar-ne les competències; investiga i genera coneixement, amb qualitat, rigor i ètica, en els àmbits de la ciència, la tecnologia, l'art i l'empresa, amb l'objectiu d'impulsar el desenvolupament integral de la societat i contribuir al seu progrés tecnològic, econòmic i cultural.

La Universitat Politècnica de València vol ser una institució moderna, innovadora i eficient que, entre altres aspectes, destaque pels seus compromisos en matèria de responsabilitat social com a universitat pública, i en concret en sostenibilitat ambiental, per a ser reconeguda com una de les universitats europees líders en sostenibilitat ambiental.

Com a institució d'ensenyament superior, pretén fomentar, en tots els membres de la comunitat universitària, empleats i alumnes, el sentit de la responsabilitat per la conservació i la millora del medi ambient, ja que és conscient que a través de la formació té una responsabilitat excepcional en la transformació de la societat, contribuint a la transmissió dels valors ambientals.

Per això, la Universitat Politècnica de València assumeix els compromís de:

  • Conèixer, avaluar i minimitzar tots els impactes ambientals derivats de les seues activitats, amb l'objecte de controlar, prevenir i reduir els adversos, i de potenciar i difondre els positius.
  • Complir els requisits legals ambientals i altres requisits d'aplicació a la Universitat relacionats amb els aspectes ambientals.
  • Propiciar una formació ambiental adequada a tots els alumnes.
  • Informar, formar i Sensibilitzar ambientalment tots els membres de la comunitat universitària.
  • Millorar contínuament el sistema de gestió ambiental per a optimitzar el comportament ambiental de la Universitat.
  • Ajudar a millorar les actuacions ambientals de les persones que, alienes a la Universitat, desenvolupen la seua activitat a les dependències de la UPV o per als centres de la UPV, com també amb altres entitats públiques i privades.

Com a instrument per a aconseguir aquestes finalitats, la UPV es compromet a mantenir el seu sistema de gestió ambiental homologat al Reglament Europeu d'Ecogestió i Ecoauditoria (EMAS) i la norma UNE EN ISO 14001. I, en conseqüència, es compromet a establir objectius ambientals exigents, accessibles al públic, controlant els progressos de forma contínua, elaborant declaracions ambientals anuals, que seran públiques, i difonent-les tant en la Universitat com en la resta de la societat.

Aprovada pel Consell de Govern en la sessió de 10 de març de 2016.


EMAS upv