- -
UPV
 

Convolución Sistemas Discretos: Señales definidas por la izquierda

Bernabeu Soler, Pablo Andrés; El present objecte presenta un mètode per a resoldre la convolució en senyals i sistemes discrets, basat en la descomposició del senyal d'entrada i de la resposta al impuls en funcions escalons. És un mètode diferent al mètode gràfic. En aquest mètode matemàtic les zones per avaluar la convolució són obtingudes mitjançant la pròpia resolució. http://hdl.handle.net/10251/123385


EMAS upv