- -
UPV
 

Convolución Sistemas Discretos: Señales definidas por la izquierda

Bernabeu Soler, Pablo Andrés; El present objecte presenta un mètode per a resoldre la convolució en senyals i sistemes discrets, basat en la descomposició del senyal d'entrada i de la resposta al impuls en funcions escalons. És un mètode diferent al mètode gràfic. En aquest mètode matemàtic les zones per avaluar la convolució són obtingudes mitjançant la pròpia resolució. Convolución Sistemas Discretos: Señales definidas por la izquierda http://hdl.handle.net/10251/123385


EMAS upv