- -
UPV
 

Convolución Sistemas Analógicos: Señales definidas por la derecha y por la izquierda

Bernabeu Soler, Pablo Andrés; El present objecte presenta un mètode per a resoldre la convolució basat en la descomposició del senyal d'entrada i de la resposta al impuls en funcions escalons. És un mètode diferent al mètode gràfic. En aquest mètode matemàtic les zones d¿integració són obtingudes mitjançant la pròpia resolució. Convolución Sistemas Analógicos: Señales definidas por la derecha y por la izquierda http://hdl.handle.net/10251/123386


EMAS upv