- -
UPV
 

Convolución Sistemas Analógicos: Señales definidas por la derecha

Bernabeu Soler, Pablo Andrés; El present objecte presenta un mètode per a resoldre la convolució basat en la descomposició del senyal d'entrada i de la resposta al impuls en funcions escalons diferent al mètode gràfic. En aquest mètode no és necessari trobar les zones d'integració com fa falta en el mètode gràfic. http://hdl.handle.net/10251/123379


EMAS upv