- -
UPV
 

Els quatre subespais deduïts d'una matriu

Fuster Capilla, Robert Ricard; Definim els espais fila, columna, nul i nul esquerre d'una matriu, expliquem com calcular-los, determinem les seues dimensions i mostrem les relacions d'ortogonalitat que hi ha entre aquests espais. http://hdl.handle.net/10251/102524


EMAS upv