- -
UPV
 

Una matriu diagonalitzable (exemple pràctic)

Fuster Capilla, Robert Ricard; Resolem un exercici d'estudi de la diagonalització d'una matriu 3x3. Provem que és diagonalitzable i la diagonalitzem. L'objectiu és mostrar la tècnica per resoldre aquest tipus de problemes. http://hdl.handle.net/10251/78534


EMAS upv