- -
UPV
 

Una matriu real no diagonalitzable, però diagonalitzable com a matriu complexa (exemple pràctic)

Fuster Capilla, Robert Ricard; Mostrem una matriu real 2x2 que és diagonalitzable com a matriu complexa, però no com a matriu real, perquè els seus valors propis no són reals. L'objectiu és familiaritzar l'estudiant amb la tècnica per estudiar si una matriu és diagonalitzable. http://hdl.handle.net/10251/80800


EMAS upv