- -
UPV
 

Usos de la lletra cursiva

Palmer Sánchez, Mercé; Tracta sobre un dels recursos tipogràfics més emprats: la lletra cursiva. S'expliquen els usos principals i d'altres de secundaris. http://hdl.handle.net/10251/39570


EMAS upv