- -
UPV
 

Variació de coordenades amb Matlab

Garrido Villén, Natalia; En aques tutorial s'explica el codi del programa elaborat per al càlcul dels coeficients necesaris per a la aplicació de mínims quadrats, variació de coordenades. Variació de coordenades amb Matlab http://hdl.handle.net/10251/77055


EMAS upv