- -
UPV
 

LLENGUATGE IGUALITARI: l'ús de construccions més neutres

Palmer Sánchez, Mercé; Tracta sobre possibles recursos lingüístics de què disposem per a contrarestar el sexisme en el llenguatge. Concretament, explica possibles construccions més neutres (diferents de l'ús dels termes genèrics i col·lectius, i de l'ús de les dobles formes, masculina i femenina). LLENGUATGE IGUALITARI: l'ús de construccions més neutres http://hdl.handle.net/10251/39382


EMAS upv