- -
UPV
 

LLENGUATGE IGUALITARI: l'ús de dobles formes

Palmer Sánchez, Mercé; Tracta sobre un dels possibles recursos lingüístics de què disposem per a contrarestar el sexisme en el llenguatge, concretament, explica l¿ús de les dobles formes, masculina i femenina. LLENGUATGE IGUALITARI: l'ús de dobles formes http://hdl.handle.net/10251/39385


EMAS upv