- -
UPV
 

Esquema de resolució d'un problema genèric de càlcul matricial d'estructures

Casanova Colón, José; S'exposen les diferents fases de la resolució d'un problema qualsevol de càlcul matricial d'estructures, especificant, en cada una d'elles, les dades necessàries i les fórmules o mètodes que cal aplicar. El resultat és un document, que anomenem "esquema de resolució", que explicita tota la informació necessària per resoldre el problema i que recomanem elaborar sempre abans de començar els càlculs. http://hdl.handle.net/10251/5628


EMAS upv