- -
UPV
 

Càlcul dels valors propis

Fuster Capilla, Robert Ricard; En aquest vídeo calculem els valors propis de diverses matrius, introduïm el concepte de multiplicitat algèbrica i mostrem que una matriu real pot tenir valors propis que no ho són, de reals. http://hdl.handle.net/10251/77871


EMAS upv