- -
UPV
 

Càlcul dels vectors propis

En aquest vídeo calculem els vectors propis de dues matrius, introduïm el concepte de multiplicitat geomètrica i mostrem, intuïtivament, que perquè una matriu siga diagonalitzable, cal que les multiplicitats algebraica i geomètrica de cada valor propi coincidisquen Fuster Capilla, RR. (2017). Càlcul dels vectors propis. http://hdl.handle.net/10251/79592


EMAS upv