- -
UPV
 
Màster Universitari Erasmus Mundus en Ones, Acústica, Vibracions, Enginyeria i So Campus de Gandia, Universitat Politècnica de València

Màster Universitari Erasmus Mundus en Ones, Acústica, Vibracions, Enginyeria i So

120 crèdits

Crèdit 39,27€
(2022/2023)
Permet accedir a beques

20 places
(2023/2024)

INTRODUCCIÓ

El Màster WAVES (acrònim d'ones, acústica, vibracions, enginyeria i so) és un màster internacional de dos anys de duració, totalment impartit en anglès, que atorga múltiples títols de màster nacionals i un suplement de diploma conjunt amb el suport del Programa Erasmus Mundus de la Unió Europea.

És el primer Màster amb especialització en acústica que rep el títol de Màster Conjunt Erasmus Mundus pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. Com a tal, pretén atraure estudiants internacionals que combinen una alta motivació, una capacitat acadèmica superior a la mitjana, compromís amb la tasca i creativitat per a beneficiar-se d'una de les capacitacions de més alta qualitat en acústica i desenvolupar les habilitats necessàries per a formar part amb èxit de grups industrials o laboratoris de recerca científica.

OBJECTIUS

L'objectiu és proporcionar als estudiants un ampli espectre de coneixements i habilitats científiques en l'àmbit de l'enginyeria acústica, des del modelatge avançat de fenòmens ondulatoris fins al desenvolupament sostenible de sistemes de transport silenciós en àrees urbanes. Els titulats obtindran una valuosa experiència internacional per a afrontar els creixents desafiaments a què s'enfrontaran els enginyers acústics del dia de demà en contextos industrials i acadèmics. Contribuiran a reduir l'impacte ambiental del soroll, a millorar el rendiment dels sistemes d'equips de so o a millorar els dispositius ultrasònics emprats en la medicina moderna. Aquests dominis són una font de treballs altament qualificats en una gran quantitat de sectors industrials com ara els transports (aeronàutica, automotriu i ferroviari), els edificis i infraestructures, l'energia (monitoratge estructural de centrals nuclears, parcs eòlics...), els sistemes d'àudio i instruments musicals, l'oceanografia i la geofísica.

ESTRUCTURA DEL MÀSTER

El pla d'estudis del Màster WAVES es desenvolupa mitjançant un programa de dos anys, 4 semestres, cadascun dels quals format per 30 ECTS. L'estructura del programa és la següent:

  • Semestre 1 (impartit a la Universitat de Coïmbra, Portugal). Orientat a aplicacions d'enginyeria, juntament amb l'ensenyament de fonaments i mètodes d'acústica, que permet abordar problemes que sorgeixen en situacions pràctiques comunes. Es posarà èmfasi durant aquest semestre en la dinàmica estructural i l'acústica de l'edifici.

  • Semestre 2 (impartit a la Universitat Politècnica de València, campus de Gandia, Espanya). Enfortiment del coneixement fonamental i introducció a un ventall més ampli de mètodes numèrics i experimentals. També s'abordarà l'especialització en una varietat de camps de l'acústica: psicoacústica, electroacústica, acústica de sala, ultrasons, acústica musical i acústica subaquàtica.

  • Semestre 3 (impartit a la Universitat d'Ais-Marsella i a l'École Centrale de Marseille, França). Dedicat a l'especialització en l'enginyeria acústica del dia de demà: acústica d'enginyeria ambiental, medis complexos, sistemes no lineals, metamaterials, etc.

  • Semestre 4 (destinació elegible). Es disposa d'un total de 20 socis institucionals i 21 socis industrials arreu del món que ofereixen oportunitats per a desenvolupar la tesi de fi de màster.

El programa s'ha dissenyat per a proposar una combinació personalitzada entre docència tradicional presencial mitjançant sessions de treball pràctiques i enfocaments més innovadors, com ara classe inversa, classes basades en problemes i projectes grupals. Els estudiants es beneficiaran de la participació d'acadèmics visitants i conferenciants convidats, a més dels professors i investigadors d'entitats col·laboradores.

Finalment, els laboratoris associats i els socis industrials proporcionaran una àmplia oferta de passanties i oportunitats de treball, així com una gran xarxa de contactes a escala internacional.

DIRIGIT A

Per a poder fer aquest Màster cal acreditar estar en possessió del títol de grau en l'àmbit de l'acústica, incloent el Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i Imatge; el Grau en Enginyeria Industrial; el Grau en Enginyeria Mecànica; el Grau en Arquitectura; i altres títols declarats expressament com a equivalents.

CRITERIS D'ADMISSIÓ

Una comissió acadèmica formada per representants de les diferents institucions participants seleccionarà els candidats a partir de l'anàlisi de l'expedient acadèmic, així com de l'adequació de la formació de la persona candidata al perfil del Màster, de l'experiència professional o investigadora i de la motivació per a cursar el Màster.

PARTICIPANTS

WEB DEL MàSTER


EMAS upv