- -
UPV
 

Màster Universitari en Transport, Territori i Urbanisme

Màster Universitari en Transport, Territori i Urbanisme Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

El creixement econòmic, l'evolució de la societat i les expectatives de desenvolupament territorial originen una demanda de funcionalitat, qualitat i sostenibilitat del transport i de la ciutat. La necessitat creixent que l'activitat social i econòmica siga sostenible, tant des del punt de vista ambiental com social i econòmic, requereix una millora constant de la concepció funcional i de la qualitat de les infraestructures, dels serveis que cobreixen i de la concepció de la ciutat i del territori on s'implanten.

El Màster aprofundeix en el coneixement connex en les matèries d'urbanisme i territori, com també en els sistemes de transport, tant terrestre com marítim. En les primeres, fonamentalment aprofundeix en els aspectes relacionats amb la planificació. Quant al transport, a més dels aspectes de caràcter planificador, s'avança en aspectes de disseny, explotació i gestió.


EMAS upv