- -
UPV
 

Màster Universitari en Transport, Territori i Urbanisme Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Transport, Territori i Urbanisme

75 crèdits

Crèdit 35,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

30 places
(2024/2025)

Introducció

El creixement econòmic, l'evolució de la societat i les expectatives de desenvolupament territorial originen una demanda de funcionalitat, qualitat i sostenibilitat del transport i de la ciutat. La necessitat creixent que l'activitat social i econòmica siga sostenible, tant des del punt de vista ambiental com social i econòmic, requereix una millora constant de la concepció funcional i de la qualitat de les infraestructures, dels serveis que cobreixen i de la concepció de la ciutat i del territori on s'implanten. L'augment de població, la necessitat de promoure la qualitat del paisatge associat a l'activitat turística, especialment al litoral, la reorganització dels processos productius i de les activitats econòmiques, i la mobilitat que tot això comporta provoquen la necessitat de revisar els models d'ocupació urbana i territorial i d'implantació de les infraestructures de transport en un territori ja molt antropitzat. Aquesta evolució requereix la formació de professionals experts, amb una perspectiva multidisciplinària, que puguen sustentar tècnicament i científicament el necessari desenvolupament sostenible a través dels sistemes de transport i de la intervenció sobre la ciutat i el territori.

Objectius

El Màster aprofundeix en el coneixement connex en les matèries d'urbanisme i territori, com també en els sistemes de transport, tant terrestre com marítim. En les primeres, fonamentalment aprofundeix en els aspectes relacionats amb la planificació. Quant al transport, a més dels aspectes de caràcter planificador, s'avança en aspectes de disseny, explotació i gestió.

El Màster proporciona una formació avançada pràctica i professional, amb visió global i multidisciplinària, sobre el transport i el territori. També permet l'elecció d'un itinerari curricular per a la formació investigadora adequada i que servisca de base per a l'elaboració de la tesi doctoral.

Dirigit a

Titulats en àrees tècniques i socials, com per exemple enginyers de camins, canals i ports, enginyers tècnics d'obres públiques, arquitectes, economistes, enginyers civils, geògrafs, enginyers industrials, enginyers en geodèsia i cartografia.

Criteris d'admissió

  • Titulació
  • Expedient acadèmic
  • Adequació del currículum al Màster
  • Consulta els detalls en l'apartat «Accés i admissió».

Organització

Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports

Participants

  • Departament d'Enginyeria i Infraestructura dels Transports
  • Departament d'Urbanisme

Entitats col·laboradores

La Fundació Carolina atorga beques per a estudiants d'Amèrica Llatina en col·laboració amb Abertis. Més informació en en www.fundacioncarolina.es .


EMAS upv