- -
UPV
 

Màster Universitari en Tecnologia Energètica per al Desenvolupament Sostenible Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

El camp de l'energia viu transformacions dràstiques: increment substancial de l'aprofitament de fonts renovables; aparició de sistemes més eficients, incloent-hi la producció conjunta d'electricitat i calor, i creació d'estructures de mercat utilitzant noves formes de contractació.

L'objectiu del Màster és dotar els titulats de tots els coneixements necessaris per a abordar l'activitat professional o fer tasques de recerca en el sector energètic, d'acord amb les necessitats de desenvolupament sostenible, és a dir: millorant l'eficiència, l'estalvi i, també, limitant l'impacte ambiental dels processos de producció, transport i ús de l'energia.


EMAS upv