- -
UPV
 

Màster Universitari en Sistemes Propulsius per a una Mobilitat Sostenible Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Sistemes Propulsius per a una Mobilitat Sostenible

90 crèdits

Veure DOGV
(2024/2025)
Permet accedir a beques

25 places
(2024/2025)

Introducció

El creixement econòmic i ambiental sostenible és un dels desafiaments més importants que ha d'enfrontar la nostra societat durant les pròximes dècades. En línia amb aquesta preocupació, la Unió Europea va adoptar el 2020 l'Estratègia de mobilitat sostenible i intel·ligent, amb l'objectiu ambiciós de reduir en un 90% les emissions del sector del transport el 2050, així com aconseguir 30 milions de vehicles de zero emissions el 2030. Això implica una revolució tecnològica en el camp dels sistemes propulsors, que requereix professionals amb altes capacitats en l'ampli espectre de reptes a què s'enfronta la indústria, i en particular, en els àmbits científics i tècnics rellevants per a les transformacions energètiques en aquests sistemes.

L'Institut Universitari d'Investigació CMT (Clean Mobility & Thermofluids) és un líder en l'estudi de plantes propulsores sostenibles per a mitjans de transport (terrestre, marítim i aeri). Des de recerques bàsiques fins a projectes aplicats en col·laboració amb la indústria, l'Institut ha demostrat el seu compromís amb l'avanç del coneixement i la formació de professionals en aquest camp. Amb una àmplia experiència i recursos experimentals i de càlcul disponibles, l'Institut proporciona un entorn privilegiat per a la formació integral del futur personal investigador i de les futures i futurs professionals.

Reforçant aquest compromís, el CMT (Clean Mobility & Thermofluids) ofereix un Màster Universitari en Sistemes Propulsors per a una Mobilitat Sostenible. Aquest programa proporciona una formació avançada en els aspectes tècnics i científics clau relacionats amb els sistemes propulsors, i prepara l'estudiantat per a abordar els desafiaments de la mobilitat sostenible del segle XXI.

Objectius

El propòsit del Màster Universitari en Sistemes Propulsors per a una Mobilitat Sostenible és brindar a l'alumnat coneixements, criteris i metodologies per al desenvolupament de plantes motrius més eficients i respectuoses amb el medi ambient, amb la finalitat de liderar el futur d'aquest apassionant camp. Específicament, se cerca contribuir a fer que l'estudiantat desenvolupe les competències següents:

 • Identificar els principals processos termofluidodinàmics que influeixen en els sistemes propulsors -determinant les seues prestacions, emissions i impacte ambiental- i dominar les eines teòriques i experimentals per a la seua anàlisi.
 • Desenvolupar un pensament crític aplicat als sistemes propulsors, identificant aspectes fonamentals i proposant solucions adequades, considerant criteris de sostenibilitat i viabilitat tècnica i econòmica.
 • Analitzar la viabilitat de diverses alternatives als sistemes propulsors tradicionals, des d'una anàlisi detallada dels principis termofluidodinàmics i químics que els regeixen, fins a l'avaluació a nivell de sistema mitjançant tècniques d'anàlisi del cicle de vida.
 • Contribuir al desenvolupament de tècniques teòriques i experimentals que permeten un desenvolupament més eficient i precís dels sistemes propulsors.

L'objectiu final d'aquest màster és que els seus titulats i titulades tinguen un impacte positiu en el desenvolupament de plantes propulsores sostenibles en els àmbits següents:

 • Contribuir a la descarbonització progressiva dels sistemes propulsors, reduint les emissions de CO2 en línia amb els compromisos internacionals i els acords entre l'ACEA i la UE.
 • Contribuir a la reducció d'emissions gasoses contaminants, que inclouen el monòxid de carboni, els òxids de nitrogen i els hidrocarburs i partícules, tant en motors de combustió com en tecnologies lliures de combustió.
 • Contribuir a la reducció de l'impacte acústic dels sistemes propulsors, considerant aspectes de qualitat sonora i soroll subjectiu, especialment rellevant en vehicles elèctrics.

Dirigit a

Titulades i titulats d'enginyeries i altres titulacions afins al tema, tant nacionals com estrangeres.

Criteris d'admissió

 • Titulació
 • Expedient acadèmic
 • Expedient personal
 • Adequació al perfil

Organització

Participants

Cofinançament

Ministeri d'Educació


EMAS upv