- -
UPV
 

Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents de Transport

Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents de Transport Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

El pes del sector del transport en l'economia espanyola suposa un 2,9% del PIB. Es tracta d'un sector amb valors mitjans-baixos d'implantació de les TIC, però on es dona la paradoxa que el transport i la logística són les àrees en què economia col·laborativa està més present, i amb un impacte creixent. La combinació de tecnologies, dispositius o aplicacions com ara la informàtica en núvol, la telefonia mòbil, la internet de les coses, els portables, les dades massives i les xarxes socials contribueix actualment a la transformació digital i al redisseny dels sectors del transport i la logística, junt amb les infraestructures que hi donen suport.

És per això que un dels motors claus de l'ocupabilitat de molts graduats i professionals del camp de l'enginyeria en els sectors de les TIC i el desenvolupament d'infraestructures civils, i en d'altres àmbits, serà el sector dels sistemes intel·ligents de transport (ITS) els pròxims anys.


EMAS upv