- -
UPV
 

Màster Universitari en Planificació i Gestió en Enginyeria Civil

Màster Universitari en Planificació i Gestió en Enginyeria Civil Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

El Màster aprofundeix en el coneixement connex en matèria de planificació i gestió de projectes, obres, infraestructures i empreses del sector de la construcció.

Aspira a consolidar una base de coneixements en gestió que permeta desenvolupar la capacitat d'anàlisi de l'entorn en què s'emmarquen les infraestructures i els serveis públics. També té per objectius: perfeccionar l'adaptació ràpida a entorns nous, proporcionar habilitats en lideratge i direcció de recursos humans i capacitar per a la presa de decisions òptimes en el context del sector de la construcció.


EMAS upv