- -
UPV
 

Màster Universitari en Millora Genètica Animal i Biotecnologia de la Reproducció Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Millora Genètica Animal i Biotecnologia de la Reproducció

120 crèdits

Crèdit €
(2021/2022)
Permet accedir a beques

20 places
(2022/2023)

Introducció

Els models ramaders futurs han de fonamentar-se en la sostenibilitat, en el marc de sistemes de producció competitius i respectuosos amb el benestar dels animals. La millora genètica animal no sols contribueix a la sostenibilitat de les produccions i a l'increment de la rendibilitat, sinó que permet a través de les noves tecnologies millorar l'eficiència del procés i adaptar-lo a la demanda divergent dels consumidors. Així, la genètica de poblacions i la genètica quantitativa, la genètica molecular i la biotecnologia reproductiva són actualment matèries bàsiques en el desenvolupament de la ramaderia.

La genètica de poblacions ha sigut responsable dels principals avanços de les races i poblacions animals utilitzades en la producció, i la genètica molecular, de desenvolupament més recent, contribueix de forma creixent a la millora. Finalment, la biotecnologia de la reproducció ofereix eines que potencien i faciliten l'aplicació dels mètodes de millora tant quantitatius com moleculars.

El programa aporta una formació sòlida en aquestes matèries bàsiques indispensables en què es basa la millora genètica animal. Així mateix, permet adquirir experiència mitjançant la revisió crítica de programes de millora i de biotecnologia reproductiva actuals duts a terme en diferents espècies, debats amb professionals del sector i visites tècniques a institucions públiques i privades implicades en programes de millora.

Objectius

  • Actualització de les bases científiques de la millora genètica animal.
  • Adquisició d'experiència en la formulació d'estratègies de millora relatives a les principals espècies d'interès zootècnic.
  • Capacitació per a integrar-se en programes de genètica molecular, millora genètica, biotecnologia de la reproducció i conservació de recursos genètics.
  • Adquisició de competències per a respondre a les demandes concretes de les administracions o les empreses.
  • Iniciació a l'estudi de problemes relacionats amb la millora genètica animal.
  • Intercanvi d'experiències i punts de vista en un entorn interprofessional i internacional, en contacte amb el sector.

Dirigit a

Titulats relacionats amb la producció o biologia animal, com ara enginyers agrònoms, veterinaris, biòlegs i zootècnics.

Als alumnes admesos en el Màster se'ls assigna un tutor amb el qual determinen les assignatures concretes en què s'han de matricular, segons la titulació prèvia i l'orientació de l'alumne.

Criteris d'admissió

Els candidats se seleccionen a partir de l'anàlisi de l'expedient acadèmic, l'orientació curricular, la vinculació a organitzacions o empreses de millora genètica o biotecnologia i, en certs casos, a través d'una entrevista personal.

Per a candidats de països mediterranis en vies de desenvolupament i llatinoamericans (consulteu www.iamz.ciheam.org), per als quals es reserven 10 places, també es té en compte la diversificació dels països d'origen.

Organització

Departament de Ciència Animal (UPV), Departament de Ciència Animal i dels Aliments (UAB) i IAMZ-CIHEAM

Participants

Departament de Ciència Animal (UPV), Departament de Ciència Animal i dels Aliments (UAB), IAMZ-CIHEAM, Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA), Institut Nacional d'Investigació i Tecnologia Agrària (INIA) i Institut d'Investigació i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)

Cofinançament

  • Fundació Agroalimed
  • Ministeri d'Educació


EMAS upv