- -
UPV
 

Màster Universitari en Motors de Combustió Interna Alternatius Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

El Màster Universitari en Motors de Combustió Interna Alternatius té el segell d'excel·lència internacional EUR-ACE, que acredita que aquests estudis compleixen amb escreix les exigències professionals de l'enginyeria.

L'objectiu del Màster és dotar els estudiants de coneixements, criteris i metodologies per a l'obtenció de motors més eficients i més respectuosos amb el medi ambient. Aquest objectiu genèric es pot desglossar en els objectius parcials següents:

    • Reducció de consum de combustible dels motors i reducció de les emissions de diòxid de carboni (CO2).

    • Reducció de les emissions de gasos contaminants, fonamentalment monòxid de carboni (CO), òxids de nitrogen (NOx) i hidrocarburs sense cremar (HC).

    • Reducció de les emissions de partícules. Aquest tipus d'emissió és consubstancial al procés de combustió per difusió característic dels motors dièsel.

    • Reducció de l'impacte acústic mediambiental.

Acreditat
internacionalment


EMAS upv