- -
UPV
 

Màster Universitari en Enginyeria Química

Màster Universitari en Enginyeria Química Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

El Màster Universitari en Enginyeria Química permet exercir la professió d'enginyer químic que, encara que no és una professió regulada, a aquest efecte, és assimilable.

El títol d'Enginyeria Química té el segell d'excel·lència internacional EUR-ACE, que acredita que aquests estudis compleixen amb escreix les exigències professionals de l'enginyeria.

Aquest Màster confereix a l'alumnat una sòlida formació científica i tècnica en enginyeria de processos i producte, tot posant l'accent, d'una manera especial, en processos, equips, instal·lacions i serveis en què la matèria experimente canvis en la composició, l'estat o el contingut energètic, que són característics tant en la indústria química com en altres sectors que hi estan relacionats, com és ara el mediambiental, el farmacèutic, el biotecnològic, el de materials o l'energètic.

També hi és important la formació en gestió i en sostenibilitat, en la qual l'estudiant adquireix coneixements mot útils aplicats sobre gestió d'empreses i projectes, i la formació en competències transversals.

Registre d'universitats, centres i títols (RUCT) Registre d'universitats, centres i títols (RUCT)

Acreditat
internacionalment


EMAS upv