- -
UPV
 

Màster Universitari en Enginyeria Química Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Enginyeria Química

120 crèdits

Crèdit 17,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

60 places
(2024/2025)

Introducció

El Màster Universitari en Enginyeria Química confereix a l'alumnat una sòlida formació científica i tècnica en enginyeria de processos i producte, tot posant l'accent, d'una manera especial, en processos, equips, instal·lacions i serveis en què la matèria experimente canvis en la composició, l'estat o el contingut energètic, que són característics tant en la indústria química com en altres sectors que hi estan relacionats, com és ara el mediambiental, el farmacèutic, el biotecnològic, el de materials o l'energètic. També hi és important la formació en gestió i en sostenibilitat, en la qual l'estudiant adquireix coneixements mot útils aplicats sobre gestió d'empreses i projectes, i la formació en competències transversals.

Objectius

Amb el Màster Universitari en Enginyeria Química s'assoleix la capacitació necessària per a aconseguir treball, no solament en la indústria química, sinó també en altres sectors que hi estan relacionats com són el mediambiental, el farmacèutic, el biotecnològic, el de materials o l'energètic. En aquestes àrees, el titulat o titulada està capacitat per a concebre, projectar, calcular i dissenyar processos, equips, instal·lacions industrials i serveis, així com per a dirigir-los i supervisar-los. També pot treballar en empreses consultores, en oficines tècniques, en administracions públiques, i en centres de recerca i desenvolupament.

Criteris d'admissió

El grau de referència que es demana per a l'admissió en el màster és el Grau en Enginyeria Química. Altres persones graduades també poden tenir accés al màster, però necessiten realitzar complements abans de ser-hi admeses.

El Grau en Enginyeria Química + Màster Universitari en Enginyeria Química és l'equivalent a l'Enginyeria Química de cicle llarg. Les persones que es titulen en el màster es poden col·legiar al Col·legi Oficial d'Enginyeria Química de la Comunitat Valenciana, que fins ara col·legia els enginyers i enginyeres químics de cicle llarg.


EMAS upv