- -
UPV
 

Màster Universitari en Enginyeria del Manteniment Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Enginyeria del Manteniment

90 crèdits

Veure DOGV
(2024/2025)
Permet accedir a beques

40 places
(2024/2025)

Introducció

El manteniment és una activitat pròpia de l'enginyeria que actualment empra multitud de recursos com ara instruments de mesura sofisticats, equips informàtics potents, programari específic, etc. Això exigeix als responsables de gestió una formació multidisciplinària en aspectes tècnics, econòmics, estadístics, de qualitat, etc., a fi d'aconseguir una millora contínua dels plans i processos d'execució i, alhora, assolir els valors òptims de fiabilitat, disponibilitat, mantenibilitat i seguretat (RAMS). L'últim estudi de l'Associació Espanyola de Manteniment assenyala que el manteniment implica tota l'economia nacional, de manera que representa al voltant del 9,4% del PIB. Això permet fer-se una idea de la importància del manteniment com a sector estratègic en què treballa multitud de professionals, de tota classe de qualificació, però amb una clara tendència per les titulacions d'enginyeries industrials. Aquest Màster respon a la necessitat actual de formació en enginyeria del manteniment, i supleix o complementa les manques dels títols universitaris actuals.

Objectius

L'objectiu primordial del Màster Universitari en Enginyeria del Manteniment és capacitar professionalment els futurs responsables d'aquesta àrea de l'empresa. A causa del caràcter multidisciplinari del manteniment, el Màster ofereix una àmplia panoràmica de matèries perquè els titulats assolisquen una ràpida operativitat en qualsevol àmbit laboral combinant continguts tècnics, econòmics, informàtics, logístics, de gestió, etc.

Dirigit a

Persones amb titulació d'enginyeries tant nacionals com estrangeres.

Criteris d'admissió

  • Titulació
  • Expedient acadèmic
  • Expedient personal
  • Adequació del perfil

Organització

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny

Participants

Departaments de: Màquines i Motors Tèrmics; Enginyeria Mecànica i de Materials; Organització d'Empreses; Enginyeria Elèctrica; Enginyeria de la Construcció i de Projectes d'Enginyeria Civil


EMAS upv