- -
UPV
 

Màster Universitari en Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient

75 crèdits

Veure DOGV
Permet accedir a beques

60 places
(2024/2025)

Introducció

En un context de pressió social creixent sobre els recursos hídrics, és de vital importància formar experts en enginyeria hidràulica i medi ambient des d'un punt de vista tant professional com investigador. D'altra banda, la normativa europea (Directiva marc de l'aigua, 2000) implica la necessitat de formació de professionals des d'una perspectiva multidisciplinària, anàloga a la qual s'imparteix en aquest Màster.

Aquest Màster està vinculat al programa oficial de postgrau amb doctorat en Enginyeria de l'Aigua i Mediambiental, distingit amb una menció de qualitat atorgada pel Ministeri d'Educació (MCD2006-00408).

Objectius

  • Completar la formació professional en els aspectes no prou tractats en la formació de grau.
  • Introduir els alumnes en metodologies de recerca aplicada.
  • Desenvolupar les habilitats i capacitats necessàries per a l'adaptació dels alumnes a la innovació tecnològica i la transferència a la societat.
  • Impartir una formació tecnològica avançada que permeta, al seu torn, la posada al dia de professionals o la incorporació a activitats de recerca..

Als participants que vulguen formalitzar la tesi doctoral, la realització del Màster els permetrà cobrir el període de formació requerit per la legislació espanyola (RD 1393/2007).

Dirigit a

Enginyers de Camins, Canals i Ports, enginyers civils, industrials, agrònoms, forestals, químics i llicenciats en Ciències Químiques, Ambientals o Biològiques. Titulacions de grau afins.

Criteris d'admissió

  • Titulació juntament amb les qualificacions obtingudes
  • Aspectes rellevants del currículum en relació amb els continguts del Màster

Organització

Departament d'Enginyeria Hidràulica i Medi ambient

Cofinançament

Ministeri d'Educació


EMAS upv