- -
UPV
 

Màster Universitari en Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

El Màster Universitari en Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient té el segell d'excel·lència internacional EUR-ACE, que acredita que aquests estudis compleixen amb escreix les exigències professionals de l'enginyeria.

Els objectius del Màster Universitari en Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient són:

    • Completar la formació professional en els aspectes no prou tractats en la formació de grau.

    • Introduir els alumnes en metodologies de recerca aplicada.

    • Desenvolupar les habilitats i capacitats necessàries per a l'adaptació dels alumnes a la innovació tecnològica i la transferència a la societat.

    • Impartir una formació tecnològica avançada que permeta, al seu torn, la posada al dia de professionals o la incorporació a activitats de recerca.

Acreditat
internacionalment


EMAS upv