- -
UPV
 

Descripció

Doble Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports + Enginyeria del Formigó Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

El Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (d'ara en endavant MUECCP) habilita per a exercir la professió d'enginyer de camins, canals i ports, mentre que l'objectiu fonamental del Màster Universitari en Enginyeria del Formigó (d'ara en endavant MUEC) és proporcionar un ampli coneixement sobre el formigó com a material de construcció, i també les habilitats necessàries per a l'anàlisi i el disseny d'estructures de formigó. No obstant això, tots dos màsters tenen múltiples coincidències entre si.

En conseqüència, el doble títol permet adquirir les competències de tots dos màsters a través d'una trajectòria acadèmica integrada. Tot això amb un cost temporal i econòmic inferior al que representa l'obtenció de tots dos màsters de manera individualitzada. D'aquesta manera, un estudiant del MUECCP, en lloc de cursar els 120 ECTS del MUECCP i els 90 ECTS del MUEC, cursa només un total de 165 ECTS, fet que representa un estalvi de 45 ECTS i d'un quadrimestre docent.


EMAS upv