- -
UPV
 
Descripciķ del títol

Māster Universitari en Enginyeria Aeronāutica


Introducciķ

L'objectiu fonamental del Māster Universitari en Enginyeria Aeronāutica és oferir a l'alumnat una visiķ completa de l'enginyeria aeronāutica. Els estudiants adquireixen una capacitat per al disseny, el desenvolupament, la investigaciķ i la gestiķ en l'āmbit de l'enginyeria aeronāutica, que tinga per objecte els vehicles aeroespacials, els sistemes de propulsiķ aeroespacial, els materials aeroespacials, les infraestructures aeroportuāries, les infraestructures d'aeronavegaciķ, i qualsevol sistema de gestiķ de l'espai, del trānsit i del transport aeri.


Objectius

El Māster en Enginyeria Aeronāutica és el títol que habilita per a l'exercici de la professiķ d'enginyer aeronāutic o enginyera aeronāutica, d'acord amb l'Ordre CIN/312/2009. Amb aixō es busca formar persones preparades per a complir un paper rellevant dins de l'āmbit aeronāutic en l'empresa pública, privada, i en el lliure exercici professional.


Criteris d'admissiķ

Poden accedir de manera directa a aquest māster les persones graduades en Enginyeria Aeroespacial (titulaciķ que habilita per a l'exercici de la professiķ d'enginyer tčcnic aeronāutic o enginyera tčcnica aeronāutica). Addicionalment, pot accedir al māster qui estiga en possessiķ de qualsevol títol de grau, sense perjudici que, en aquest cas, s'establisquen els complements de formaciķ prčvia que es consideren necessaris.


EMAS upv