- -
UPV
 

Màster Universitari en Enginyeria d'Anàlisi de Dades, Millora de Processos i Presa de Decisions Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Tant per al professional com per a l'investigador, saber modelitzar els problemes que afecten l'entorn de treball, saber obtenir i analitzar dades que descriguen fidelment la realitat que estudia i disposar d'eines que els permeten controlar i millorar els processos relacionats, constitueixen una necessitat quasi indefugible.

En aquest Màster Universitari se cerca que tots dos, professional i investigador, disposen dels coneixements, les habilitats i les capacitats per a fer aquestes tres tasques. Per a aconseguir-ho s'estableix una base formativa sòlida en qüestions de recerca operativa, mètodes estadístics i tècniques i models de qualitat.


EMAS upv