- -
UPV
 

Màster Universitari en Gestió de la Seguretat i Qualitat Alimentària Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Gestió de la Seguretat i Qualitat Alimentària

60 crèdits

Crèdit 35,34€
(2022/2023)
Permet accedir a beques

40 places
(2023/2024)

Introducció

La indústria alimentària és el sector industrial que més contribueix al producte interior brut a Espanya. L'èxit d'aquestes indústries requereix una direcció i gestió adequades, no sols des del punt de vista dels aspectes econòmics i financers, sinó també des dels relacionats amb la qualitat i seguretat dels processos productius i dels aliments.

Les darreres alarmes alimentàries han despertat en la població la màxima preocupació i exigència de seguretat als productors, als quals, al seu torn, demanden l'oferta d'aliments variats, còmodes d'adquirir i preparar, saludables i amb una llarga vida útil.

Objectius

Amb aquest Màster s'aspira a formar a especialistes que siguen capaços d'optimar i d' innovar processos i productes, d'analitzar, d'avaluar i de gestionar riscos alimentaris, d'avaluar, controlar i gestionar, amb els mètodes més avançats, la qualitat i la seguretat en la indústria alimentària, d'assessorar científicament i tecnològicament la indústria alimentària i les indústries afins, i també els consumidors, i de dirigir una indústria alimentària considerant també la gestió dels aspectes econòmics.

Dirigit a

  • Titulats en Enginyeria Agronòmica, Química i Industrial.
  • Llicenciats en Biotecnologia, Química, Física, Biologia, Farmàcia, Medicina, Veterinària, Ciència i Tecnologia d'Aliments, Bioquímica i Enologia.
  • Diplomats en Nutrició Humana i Dietètica.
  • Graduats en titulacions equivalents a aquestes carreres.
  • Titulacions equivalents a l'estranger.

Criteris d'admissió

El procediment d'admissió i selecció d'alumnes es basarà en:

  • Titulació de grau o llicenciatura
  • Expedient acadèmic
  • Currículum (es valoraran els cursos rebuts, els mèrits de recerca i l'experiència professional relacionada amb els continguts del Màster)
  • Entrevista personal, si escau

Organització

Institut Universitari d'Enginyeria d'Aliments per al Desenvolupament


EMAS upv