- -
UPV
 

Màster Universitari en Gestió de la Seguretat i Qualitat Alimentària

Màster Universitari en Gestió de la Seguretat i Qualitat Alimentària Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

La indústria alimentària és el sector industrial que més contribueix al producte interior brut a Espanya. L'èxit d'aquestes indústries requereix una direcció i gestió adequades, no sols des del punt de vista dels aspectes econòmics i financers, sinó també des dels relacionats amb la qualitat i seguretat dels processos productius i dels aliments.

Les darreres alarmes alimentàries han despertat en la població la màxima preocupació i exigència de seguretat als productors, als quals, al seu torn, demanden l'oferta d'aliments variats, còmodes d'adquirir i preparar, saludables i amb una llarga vida útil.


EMAS upv