- -
UPV
 

Màster Universitari en Gestió d'Empreses, Productes i Serveis Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Gestió d'Empreses, Productes i Serveis

90 crèdits

Crèdit 35,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

22 places
(2024/2025)

Introducció

El fenomen imparable de la globalització, la intensificació del progrés tecnològic i la importància creixent del coneixement imposen a les organitzacions reptes cada vegada més exigents. I és per això que s'enfronten a la necessitat de fer canvis en el comportament, en les estratègies i estructures si volen assolir més eficàcia.

Objectius

El Màster Universitari en Gestió d'Empreses, Productes i Serveis cerca completar la formació dels titulats perquè puguen assumir els reptes actuals de la globalització, del progrés tecnològic i de la societat del coneixement.

Formarem els alumnes en la pràctica professional i investigadora de la gestió d'empreses i recalcarem especialment la gestió dels productes i serveis d'organitzacions amb un enfocament internacional. D'aquesta manera l'alumne, en acabar el Màster, està capacitat per a ocupar un lloc de responsabilitat en qualsevol organització, siga privada o pública.

Dirigit a

  • Alumnes titulats de la universitat que ocupen càrrecs intermedis en organitzacions públiques i privades.
  • Titulats universitaris que vulguen augmentar coneixements en l'àrea de direcció i gestió d'organitzacions.
  • Alumnes titulats de la universitat que hagen d'ocupar llocs de responsabilitat en empreses o institucions internacionals.

El perfil més adequat és el de persones amb les titulacions següents: Administració i Direcció d'Empreses, Enginyeria Industrial (especialitat en Organització i Gestió Industrial), Enginyeria en Organització Industrial, altres enginyeries i llicenciatures amb especialitat en Gestió o altres titulats amb experiència professional en llocs de responsabilitat, amb un bon nivell d'anglès.

Criteris d'admissió

Titulacions esmentades, per expedient acadèmic.

  • Formació acadèmica
  • Experiència professional
  • Projecció investigadora, acadèmica o professional
  • Expedient acadèmic
  • Nivell d'anglès acreditat

Organització

Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses

Participants

Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses, Departament d'Organització d'Empreses i Hochschule Ansbach (Baviera, Alemanya).


EMAS upv