- -
UPV
 

Dades generals

Pla d'estudis

Normativa

Qualitat

Suggeriments, queixes i felicitacions

poli[Consulta]Jornada de presentación Máster en Gestión Cultural

AYUDAS PRÁCTICAS EN EMPRESA AULA GVA-MUSEUS

CURSO 2023-24

Requisito lingüístico

Pràctiques en empresa

Salidas profesionales

Treball de fi de màster

Intercanvi Acadèmic

Pàgina web Màster Interuniversitari en Gestió Cultural

 

Màster Universitari en Gestió Cultural Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Gestió Cultural

75 crèdits

Crèdit 35,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

20 places
(2024/2025)

Introducció

Les dues universitats públiques metropolitanes de València presenten conjuntament el Màster Universitari en Gestió Cultural, que respon a una necessitat formativa existent des de fa anys en la nostra societat. La gestió cultural constitueix un ampli sector de prestacions orientades a satisfer les necessitats dels diversos serveis que les administracions públiques i les entitats privades dediquen a l'extensa àrea de la cultura. El de la gestió cultural representa un sector en expansió i un mercat laboral la saturació del qual no s'albira en un horitzó inferior a cinc anys. Només a la nostra comunitat autònoma el sector no cobreix en l'actualitat més del 40% de les necessitats generades per l'activitat pública. Quant al sector privat, les indústries culturals i de turisme cultural constitueixen ara com ara un dels camps professionals en indubtable expansió.

Objectius

L'objectiu del Màster és formar professionals que entenguen la gestió cultural com una forma d'organització integral dels recursos culturals del territori. També es proposa preparar tècnics de nivell superior capacitats per a estructurar tota mena de recursos culturals, dissenyar productes eficaços en la gestió i que promoguen el sentit social d'explotació sostenible d'aquests productes.

Dirigit a

  • Persones amb llicenciatura en Geografia i Història, Història de l'Art, Psicologia, Sociologia, Filologia, Ciències Econòmiques, Dret, Antropologia, Arqueologia, Belles Arts, Comunicació Audiovisual, Ciències de la Informació, Administració i Direcció d'Empreses, Humanitats, Documentació i Informàtica.
  • Persones amb diplomatura en Ciències Empresarials, Gestió i Administració Pública, Relacions Laborals, Treball Social i Turisme.

Criteris d'admissió

  • Titulacions esmentades
  • Currículum

MÀSTER INTERUNIVERSITARI

  • Universitat Politècnica de València
  • Universitat de València

Organització

Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art


EMAS upv