- -
UPV
 

Màster Universitari en Disseny i Fabricació Integrada Assistits per Computador

Màster Universitari en Disseny i Fabricació Integrada Assistits per Computador Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Aquest Màster és una especialització en les modernes tècniques de disseny i fabricació integrada assistits per computador. Avui dia no es concep la fabricació sense l'ús d'aquestes tecnologies, per això els continguts seran d'aplicació directa en la futura activitat professional de l'alumne. Els coneixements transmesos en aquest Màster han de permetre a l'alumne recórrer totes les etapes del cicle de vida del producte, des del disseny conceptual fins a la fabricació i el reciclatge.

El Màster proporciona coneixements en: disseny i modelatge geomètric; simulació i anàlisi del comportament en peces, productes i processos; planificació de la fabricació; tècniques de transport, emmagatzematge, manipulació, processament i inspecció; gestió del cicle de vida del producte; i d'altres matèries i metodologies incloses o relacionades amb la fabricació integrada. Tot això, a partir de les assignatures cursades per l'alumne i el treball de final de màster (TFM) realitzat.


EMAS upv