- -
UPV
 

Dades generals

Pla d'estudis

Normativa

Qualitat

Suggeriments, queixes i felicitacions

poli[Consulta]

Sistema de evaluación interna

Registro de Títulos del MinisterioCONTACTO

Folleto Informativo MCPA

Estructura por módulos

Procedimiento de ingresoPROFESORADO

Profesores - listado por asignaturas (curso 2018-19)

Profesores responsables de asignaturas (Fundamentos) - INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

Profesores responsables de asignaturas (Esp. Técnicas de Intervención) - INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

Profesores responsables de asignaturas (Esp. Gestión) - INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓNDOCENCIA

Docencia on line

Seminarios y actividades

Actividades complementariasFacebook

Red Alumni

Conferencias on line

Instituto de restauración del PatrimonioPràctiques en empresa

Treball de fi de màster

Intercanvi Acadèmic

 

Màster Universitari en Conservació del Patrimoni Arquitectònic

Màster Universitari en Conservació del Patrimoni Arquitectònic Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

La conservació, la salvaguarda i la valoració del patrimoni és una obligació de la societat del nostre temps. En arquitectura no hem d'entendre per patrimoni tan sols els béns immobles qualificats d'interès cultural (monuments), sinó també el conjunt d'estructures que formen el context on s'ha anat configurant la societat al llarg de la història.

Avui, enfront dels nous reptes (entre d'altres, el del desenvolupament sostenible), el principal repte de l'arquitectura contemporània consisteix a saber respondre al creixement de les nostres ciutats històriques respectant el paisatge urbà heretat sense posar en perill aspectes com ara autenticitat i integritat.

RSS
 

EMAS upv