- -
UPV
 

Màster Universitari en Biotecnologia Molecular i Cel·lular de Plantes Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Biotecnologia Molecular i Cel·lular de Plantes

90 crèdits

Veure DOGV
Permet accedir a beques

24 places
(2024/2025)

Introducció

Les plantes constitueixen una font valuosíssima de productes i tenen utilitzacions d'interès molt divers, entre les quals es troben l'ús agroalimentari, farmacològic, ornamental, ecològic i del medi ambient, amb aplicacions tradicionals com la reforestació o noves com l'ús de plantes per a la neteja i la regeneració de sòls contaminats.

En els últims anys, les aplicacions de la biotecnologia vegetal a la indústria estan vivint una edat daurada, i han passat en molt poc temps de l'aplicació tradicional en la indústria tèxtil i de colorants a uns nous horitzons en la indústria dels biocombustibles, els plàstics o les vacunes. L'explotació al màxim de les capacitats productives, el disseny i el desenvolupament de noves aplicacions i l'increment del valor afegit dels cultius existents, tot això d'una manera sostenible i respectuosa amb el medi ambient, constitueixen un repte apassionant per a la biotecnologia actual.

Davant d'aquest panorama, tant la indústria com la investigació científica exigeixen una major preparació en les tècniques més noves en biotecnologia, tant des del punt de vista de la biologia cel·lular i molecular com de l'enginyeria genètica de plantes. A aquest efecte, aquest Màster, emmarcat en el programa de postgrau en Biotecnologia de la UPV i impartit a les instal·lacions de l'Institut Universitari de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes, centre mixt del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat Politècnica de València, aporta un pla d'estudis en el qual l'alumne o alumna coneixerà en profunditat les tècniques i les aplicacions capdavanteres en el camp de la biotecnologia vegetal.

El Màster és impartit per professorat de la Universitat Politècnica de València, amb la col·laboració de personal investigador del CSIC de reconegut prestigi. Així mateix, compta amb les aportacions de personal pertanyent a empreses capdavanteres en el camp de la biotecnologia, amb la finalitat de poder oferir a les persones titulades una perspectiva empresarial, junt amb la pròpia de la investigació bàsica i aplicada.

Objectius

Aquest Màster té com a objectiu formar a especialistes capacitats per a aplicar els coneixements i les tècniques més avançades a la resolució de problemes, així com generar i desenvolupar noves perspectives i idees sobre la utilització biotecnològica de les plantes i d'altres sistemes biològics, tant en un entorn acadèmic com a empresarial.

Dirigit a

Alumnes procedents de llicenciatures, graus o enginyeries de la branca de ciències experimentals el pla d'estudis de les quals aporte coneixements bàsics en Biologia Molecular i Cel·lular i, preferiblement, que continguen matèries relacionades amb la Biologia Vegetal.

Criteris d'admissió

Les sol·licituds es valoren tenint en compte els aspectes següents:

  • l'expedient acadèmic
  • l'experiència professional
  • l'adequació al perfil
  • els mèrits de docència i investigació

Organització

Institut Universitari Mixt de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes (Universitat Politècnica de València-Consell Superior d'Investigacions Científiques)

Participants

Institut Universitari Mixt de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes (UPV-CSIC)

Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA)


EMAS upv