- -
UPV
 

Màster Universitari en Arquitectura del Paisatge

Màster Universitari en Arquitectura del Paisatge Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

A la Comunitat Valenciana, la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge del 2014 atorga al paisatge el paper d'element estructural principal des del qual s'orienta l'urbanisme, a través del concepte d'infraestructura verda, que comprèn totes les escales del territori i de la planificació d'aquest.

La raó de fons que explica la integració del paisatgisme en l'oferta acadèmica de l'Escola d'Arquitectura de la Universitat Politècnica de València és el salt operat en aquesta disciplina en les darreres dècades, des de la dimensió tradicional, que l'associava a l'horticultura i la jardineria, a una dimensió arquitectònica i urbanística, que situa el paisatgisme dins de l'esfera de les disciplines projectuals i n'abraça totes les escales, des del disseny fins al projecte arquitectònic, i des del projecte urbà fins a l'ordenació del territori.

L'orientació de l'arquitectura del paisatge des de la dimensió arquitectònica i urbanística és perfectament compatible amb un reconeixement obert del caràcter de camp multidisciplinari d'aquesta, ja que inclou components ben diversos: disciplines projectuals i de disseny, arts creatives, tecnologia, ciències mediambientals i ciències socials.


EMAS upv